Klasser

Under SM anordnar vi klasser i körning, ridning, tömkörning, agility och trick. (Klicka på bilden.)

Klasserna delas upp i följande ålderskategorier. Varje kategori bedöms separat.

Minior (M): 5-9 år: Samtliga miniorklasser med tidtagning går på idealtid. Ekipaget får ha ledare med på banan.
Junior (J): 10-16 år
Senior (S): 17 år och över

Följande klasser anordnas och är öppna för de ålderskategorier som anges. För minior gäller idealtid där övriga kategorier har bed A:0 (klass 2, 7, 8, 13, 14, 18).

Klass Gren m.m. Program/bedömning/höjd Ålderskategori
Klass 1. Precisionstömkörning 60 cm bredd, bed A:0 J/S
Klass 2. Precisionsridning 60 cm bredd, bed A:0 M/J
Klass 3. Precisionstömkörning lag 60 cm bredd, stafett, bed A:0 J/S
Klass 4. Dressyrkörning Svenskt lätt nr 1 inomhus J/S
Klass 5. Dressyrtömkörning Svenskt lätt nr 1 inomhus J/S
Klass 6. Precisionskörning +35 cm, bed A:0 J/S
Klass 7. Agility handler Bed A:0 M/J/S
Klass 8. Agility riden Bed A:0 M/J
Klass 9. Agility tömkörd Bed A:0 J/S
Klass 10. Agility handler lag Stafett, bed A:0 J/S
Klass 11. Agility tömkörd lag Stafett, bed A:0 J/S
Klass 12. Dressyrridning Särskilt program M/J
Klass 13. Hoppning M: 30 cm. J: 40 cm, bed A:0 M/J
Klass 14. Handlerhoppning M: 30 cm. J/S: 40 cm, bed A:0 M/J/S
Klass 15. Tömkörd hoppning 40 cm, bed A:0 J/S
Klass 16. Handlerhoppning lag 40 cm, stafett, bed A:0 J/S
Klass 17. Tömkörd hoppning lag 40 cm, stafett, bed A:0 J/S
Klass 18. Minifälttävlan riden M: 30 cm. J: 40 cm, bed A:0 M/J
Klass 19. Minifälttävlan handler M: 30 cm. J/S: 40 cm, bed A:0 J/S
Klass 20. Minifälttävlan tömkörd 40 cm, bed A:0 J/S
Klass 21. Minifälttävlan handler lag 40 cm, stafett, bed A:0 J/S
Klass 22. Minifälttävlan tömkörd lag 40 cm, stafett, bed A:0 J/S
Klass 23. Tricktävling 3 min, poängbedömning J/S

Bedömning A:0 innebär att banan genomförs en gång på tid. Placering efter minst antal fel och snabbast tid.

Idealtid (miniorklasser) innebär att ekipagen placeras i första hand efter minst antal fel och i andra hand efter vem som kommer närmast en viss angiven tid. Idealtiden anslås senast 15 min innan klassens start.

Rivning/vägring, felaktigt genomfört hinder eller tappad stafettpinne ger 4 fel. Det spelar ingen roll om det är ryttare/kusk/handler eller hästen som har orsakat det. Fel väg innebär uteslutning i alla klasser, utom i dressyr där ekipaget istället får 5 p avdrag och får börja om från där vägen blev fel.